Trots att vädret är långt ifrån vår så har det börjat klia i de gröna fingrarna hos odlingssugna på Norrby och uppslutningen på säsongens första odlingsmöte var god.

På mötet visades hemsidan, Linda Eliasson berättade om avfall och kompost, Tommy Josefsson om systerorganisationen Hönsföreningen, Anders Hjorth från Studiefrämjandet om de kommande studiecirklarna samt Mikael Öberg från Byttorpsskolan som gärna också vill vara med. Fotograf för alla bilder är Anders Engström.

Hemsidan visades av AB Bostäder i Borås samordnare för stadsodling Anna Kjellberg

Gloria Svensson från Mötesplats Norrby och Krister Jensson från Hyresgästföreningen presenterar sig

Muntra miner när Tommy Josefsson berättar om hönshuset

Intresse från både vuxna och barn.

Sedan bjöds det på fika samtidigt som det var mycket diskussioner och utbyte av tips hur man kan få fina grödor i odlingen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *