AB Bostäder i Borås har märkt av väldigt goda effekter av stadsodling och vill gärna utöka till fler områden. Men det viktigaste är att det utgår från efterfrågan och ett underifrån perspektiv utifrån vad som önskas. Vi vill inte peka med hela handen utan lyssna med stora öron.

Utifrån att vi tidigare märkt ett odlingsintresse på Hulta, kommer vi gå vidare där och har den 14 mars, klockan 18.00 ett möte på Mötesplats Hulta. Se affisch för mer information.

Det är med andra ord väldigt viktigt att du gör din röst hörd så vi vet om det finns ett intresse för att gå vidare eller ej.

Hulta 14 mars

Carina och Marie, glada pallkrageodlare på Hulta.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *