Odla i pallkrage

Att odla i pallkrage är ett enkelt sätt att odla som blivit alltmer populärt. AB Bostäder i Borås vill uppmuntra odling för alla de hyresgäster inom vårt bestånd som är intresserade och erbjuder därmed att få hyra en pallkrage. Det är en pallkrage/hushåll och den kostar 50 kr/år. Precis som om du hyr en parkeringsplats […]

Läs mer

Renovering av lotterna på Norrby

För att underlätta framkomligheten och skapa odlingslotter som såg enhetliga ut beslutades i början av våren att renovera odlingslotterna på Östgöta/Bohus samt Dalbogatan. Detta gjordes för att garantera att alla lotter var lika stora och var viktigt ur rättvisesynpunkt. Det gjordes också för att öka tillgängligheten och därmed möjliggöra för fler att enklare sköta sina […]

Läs mer