För att underlätta framkomligheten och skapa odlingslotter som såg enhetliga ut beslutades i början av våren att renovera odlingslotterna på Östgöta/Bohus samt Dalbogatan.

Detta gjordes för att garantera att alla lotter var lika stora och var viktigt ur rättvisesynpunkt. Det gjordes också för att öka tillgängligheten och därmed möjliggöra för fler att enklare sköta sina lotter. Dessutom utökades antal komposter för att underlätta hanteringen av ogräs och skötsel. I samband med detta startas också en studiecirkel (första tillfälle 10 maj)  i samarbete med Studiefrämjandet för att öka användningen av kompost på ett sätt som skapar bra jord inför nästa år. Vill man veta mer om studiecirkeln och/eller göra en sen anmälan är man välkommen att kontakta projektledar-Anna på AB bostäder i Borås (kontaktuppgifter under fliken kontakt) eller ledare för studiecirkeln Susanne Hellkvist på susanne.hellkvist@hotmail.com.

Renoveringen har möts med mycket glädje av odlarna som uttryckt stolthet och nöjdhet över hur fina lotterna blivit. Även vi på AB Bostäder i Borås är mycket nöjda och stolta och uppmuntrar gärna odlingsintresserade att komma och titta. Lite kompletteringsarbete med ytterligare grusning är på gång och kommer utföras inom kort. De fantastiska odlarna har dessutom redan sedan länge kommit igång med sin odling och efter den soliga Kristihimmelfärdshelgen kommer det inte dröja länge innan det börjar grönska.

Stort tack till Anders och Sven-Olof Lindström, hantverkarna som utfört arbetet.

Arbete pågår. Fotograf Anders Lindström

Färdiga arbetet på Dalbolotterna. Förutom lotterna syns Norrby Hönskooperativ. Med på bild är projektledare Anna Kjellberg. Fotograf Karin Kjellberg

Färdiga arbetet på Östgöta/Bohuslotterna. Med på bild syns projektledare Anna och odlare Abbas. Fotograf Karin Kjellberg

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *