Nu är våren här och stadsodlarna hos AB Bostäder i Borås är redan igång med sin odling.

Nytt för i år satsar vi på fem nya lotter på Johannelund/Klintegatan, mer om det i kommande inlägg. Det finns fortsatt ledig plats, så skynda att höra av dig till projektledare Anna Kjellberg om du är intresserad.

Vi lyssnar på våra odlare och försöker tillmötesgå vad de önskar. I allt arbete med stadsodlingen utgår vi från våra egna experter, odlarna! Det är de som är i området och som bäst vet hur vi kan utveckla och förbättra det.

Utifrån vad som framkom på odlingsmöte på Norrby så investerar vi i år att dra fram vattenledningar fram till odlingsområdena, på Östgöta/Bohusgatan samt Dalbogatan. Billdalsgatan får ingen framdragen vattenledning men ett bättre staket.

Solvarvsgatans odlingsområde är väldigt omtyckt och efterfrågat. Där är nu alla lotter tagna och kontrakt har skrivits med de nya odlarna. Vi hälsar dem välkomna!

Tunnlandsgatans odlare har många spännande ideer som vi hoppas få uppmärksamma senare i vår.

Följ vår blogg för att få nyheter och uppdateringar om vad som händer på våra odlingsområden.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *