Att odla i pallkrage är ett enkelt sätt att odla. Dels kan det handla om att du inte bor i de områden som upplåter odlingslotter, att du står i kö för en lott och vill ha något litet medan du väntar eller att du vill ha något litet och lättskött som ändå ger stora möjligheter.

Det är förvånansvärt mycket som kan få plats i en pallkrage, vare sig du satsar på blomprakt, matnyttigt eller en blandning. AB Bostäder i Borås erbjuder ett pallkrage-set på 80 gånger 120 cm och två kragar högt samt att det står på en pall för att enkelt kunna flyttas vid behov. Du skriver på kontrakt och betalar 50 kr/år, i det ingår service med utkörning inklusive ny jord för nästföljande år. Även om alla våra hyresgäster har möjlighet att anmäla intresse måste vi vikta hyresgästens önskemål om placering gentemot våra möjligheter att genomföra vårt skötseluppdrag att hålla fint med gräsklippning m.m. Det får inte heller stå ivägen för exempelvis brandbil. Det är i nuläget ca 50 hyresgäster som antagit erbjudandet om pallkrage och de bor runt om i hela staden. Vissa har dem på sin egen uteplats medan andra står placerade på de gemensamma ytorna. Det är tydligt att grannar inspirerar varandra, för det finns flera exempel på områden där pallkragar odlas gemensamt.

Är du också intresserad av en pallkrage? Tid för anmälan av intresse av pallkrage är januari-april och de körs ut i början av maj. Välkommen att höra av dig!

2 thoughts on “Odla i pallkrage

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *