Tack för i år!

Årets odlingssäsong har nåt sitt slut. Odlingslotterna är städade och iordningställda inför vintervilan, även om det fortfarande blommar på sina ställen och det finns gott om kryddor och andra godsaker att fortsatt skörda ett tag till. I samband med Norrbydagen den 26 augusti hade vi prisutdelning för att premiera sex stycken odlare som utmärkt sig […]

Läs mer