Nu är det dags att anmäla sitt intresse om man önskar en lott på Våglängdsgatan. 

Det är först till kvarn som gäller. Men det finns undantag som ges förtur.

  • De som förut odlade på kvartersmark på Våglängdsgatan.
  • De med funktionsvariation som har behov av en tillgänglighetsanpassad (upphöjd) odlingsbädd.
  • Befintliga odlare på Hässleholmen som av särskilda skäl erbjuds en lott av AB Bostäder (obs, gäller ej alla befintliga odlare på Hässleholmen).
Följ länken för att anmäla intresse.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *