Våren dröjer med sin ankomst, men om du likt många andra av våra hyresgäster ändå drömmer om sommarens grönska kan du anmäla intresse för en pallkrage.

Vårt erbjudande gäller ett pallkrage-set med två kragar, en bottenplatta samt en pall att stå på. Det ingår även jord. AB Bostäder levererar i mitten av maj och det är upp till dig som hyresgäst att montera ihop setet. Du skriver kontrakt och förbinder dig att sköta den, vilket innebär att det är upp till dig att avbeställa pallkragen om du inte längre önskar nyttja den eller flyttar från AB Bostäder. Det kostar 50 kr/år och i det ingår servicen att du kan beställa påfylllning av jord samt blir medbjuden på våra sociala aktiviteter.

Vi kan inte garantera en placering exakt där du som hyresgäst önskar den, utan vi måste ta hänsyn till skötsel av grönytor och att den inte blockerar för blåljusfordon. Placering sker därmed i samråd mellan AB Bostäders personal och hyresgäst. Du får ha den på egen uteplats. Vi försöker i största möjliga mån underlätta med tillgång till vatten men ibland kan det tyvärr innebär att du som hyresgäst får bära i kanna från exempelvis tvättstugan.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *