Vatten och klara odlingslotter

Nu är arbetet med att dra fram vattenledning till odlingslotterna på Östgöta/Bohus samt Dalbogatan klart. Nu återstår att se till att alla odlare får nyckel till vattenskåpen, sedan hoppas vi att det inte finns några hinder kvar för att lyckas med sin odling. Projektledare Anna och odlare Mohammed kollar in hur det går för odlingen […]

Läs mer

Säsong 2017

Nu är våren här och stadsodlarna hos AB Bostäder i Borås är redan igång med sin odling. Nytt för i år satsar vi på fem nya lotter på Johannelund/Klintegatan, mer om det i kommande inlägg. Det finns fortsatt ledig plats, så skynda att höra av dig till projektledare Anna Kjellberg om du är intresserad. Vi […]

Läs mer

Renovering av lotterna på Norrby

För att underlätta framkomligheten och skapa odlingslotter som såg enhetliga ut beslutades i början av våren att renovera odlingslotterna på Östgöta/Bohus samt Dalbogatan. Detta gjordes för att garantera att alla lotter var lika stora och var viktigt ur rättvisesynpunkt. Det gjordes också för att öka tillgängligheten och därmed möjliggöra för fler att enklare sköta sina […]

Läs mer

Stadsodling i Borås 2014

Att odla i staden är inte nytt i Borås. Hässleholmen har sedan mitten av 80-talet haft grönskande odlingslotter med både blommor och grönsaker. Kolonilotter som funnits länge, Tunnlandsgatan, Marklandsgatan och Solvarvsgatan. Fotograf Anna Sigge Utanför Mötesplats Norrby har det funnits odling i pallkrage i flera år. Utanför Mötesplats Norrby. Fotograf Anna Sigge Hösten 2013 träffades […]

Läs mer