STADSODLING – ETT PROJEKT SOM BOKSTAVLIGEN VÄXER. Det som började med ett litet frö i ett av våra bostadsområden någon gång på 80-talet har idag blivit en mindre folkrörelse. Fler och fler av våra hyresgäster vill uppleva avkopplingen och glädjen att odla och se saker växa. Men det handlar också om samvaro över gränserna, att göra saker tillsammans.Vi erbjuder odlingslotter (och stöttar till och med ett litet hönskooperativ) på Hässleholmen, Norrby och Sjöbo. Intresset är så stort att det på några ställen är kö för att få en plats. Men vem som helst kan njuta av dofterna, färgerna och prakten.

Fotograf: Anna Sigge

SEDAN 80-TALET. AB Bostäder i Borås har hjälpt sina hyresgäster att odla genom att tillgängliggöra med yta och vatten, sedan 1980-talet. 2014 skedde en nytändning, med ytterligare ett till odlingsområde på Hässleholmen, samt två stycken på Norrby. Alla lotter var fulltecknade innan årets slut. Det påbörjades också ett arbete med att erbjuda odling i pallkrage. Ett erbjudande riktat till alla boende inom AB Bostäders bestånd. 2015 utökades Norrbys odling med ytterligare ett område men denna gång i form av större odlingslådor, istället för de grävda lotterna. Även de odlingsytorna blev fulltecknade. Arbetet fortlöper, med förvaltning av nuvarande lotter och undersökning ifall intresse finns för fler odlingsytor eller pallkragar.

VARFÖR STADSODLING? Förutom att det ger möjligheten att odla sina egna grönsaker och blommor skapar stadsodling en större gemensamhet i området. Det blir en naturlig mötesplats, inte endast för de som odlar utan även de som bor i närheten eller som passerar förbi. All odling utgår från att det finns ett intresse. Inga lotter iordningsställs om det inte finns en efterfrågan. I nuläget är dock efterfrågan större än tillgången till mark, för det ska ju finnas plats även för lek för barnen, fika på gräsmattan och annat för dem som inte önskar odla. Tydligt är dock att satsningen på stadsodling varit populär och intresset är fortsatt stort.